Sơn Màu Pha Sẵn Ngoài Trời K280 (Màu nhạt)

Sơn Màu Pha Sẵn Ngoài Trời K280 (Màu nhạt) là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ ngoài trời, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTN-Gold hoặc Bột bả KOVA MB-Gold ngoài trời. Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng ngoài trời của KOVA.

Danh mục: