Sơn Màu Pha Sẵn Trong Nhà K180-GOLD

    Sơn Màu Pha Sẵn Trong Nhà K180-GOLD là loại sơn phủ trong nhà thuộc hệ Acrylic, đã hoàn toàn được nhiệt đới hóa nên phù hợp với khí hậu nhiệt đới của nước ta.

    Danh mục: